آرشیو: ۳ آذر ۱۳۹۵

iranpack-sanat-bastebandi-2covers-3

بلیستر دارویی بدون نیاز به آزمایش

BLISTERPRO® XCEL به هم پیوستگی محصول و بسته‌بندی را بهینه می‌سازد. ویژگی‌های نهایی دیواره حفاظتی بسته‌بندی بدون نیاز به آزمایشات گران‌قیمت و وقت‌گیر پیش‌بینی شده است. ماه‌ها طراحی، آزمایش و بازخورد می‌تواند امروزه، در...