کتاب‌های تخصصی

۱

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (شناخت)

سه فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی، شامل مباحث مهمی چون عوامل تعیین‌کننده در تغییر بسته‌بندی از ابتدا تا کنون و آینده، روشهای گوناگون نگهداری...

۴

کتابها و سی‌دی‌های تخصصی منتشره در ماهنامه صنعت بسته‌بندی

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (شناخت) سه فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهمی چون عوامل تعیین‌کننده در تغییر بسته‌بندی از ابتدا تا کنون و...