ظرفیت اورلپ شیرزاد دوبرابر شد

صنایع بسته بندی شیرزاد در بیست و دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران دستگاه اورلپ جدید خود را به نمایش گذاشت. این دستگاه با عرض بیشتر و یک بخش جداکننده بسته های شرینک از هم ساخته شده است. لفاف پس از باز شذن از رول که نسبت به نوع قبلی عریص تر شده است دو قسمت شده روی دو سری محصول کشیده و وارد تونل شرینک می شود. 

بدین ترتیب با کمک لفاف و دستگاه جدید تعداد بسته هایی شرینک شده به 45 بسته در دقیقه می رسد

این دستگاه برای نوشابه سازان بسیار عالی است.

توضیحات بیشتر در شماره بهمن ماه 94 ماهنامه صنعت بسته بندی

 

iranpack-shirzad-expo94-1

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .