جشن هشتمين سال تاسيس انجمن ماشين سازان صنايع غذايی

سپاسگزاري اعضاي انجمن ماشين سازان صنايع غذايي كشور از شاهرخ ظهيري پيش كسوت صنعت غذا
ماهنامه صنعت بسته‌بندی/ پنجشنبه شبی كه دوم دی ماه را در تقويم سال 1394 نشان مي داد برابر بود با هشتمين سالگرد تاسيس انجمن ماشين سازان صنايع غذایی ايران. به همين مناسبت مراسمی در هتل پارسيان اوين برگزار شد كه در آن اكثر اعضای اين انجمن به همراه مهمانان ديگر حضور داشتند.

iranpack-ifmma-celebration8-01

ماهنامه صنعت بسته‌بندی/ پنجشنبه شبی كه دوم دی ماه را در تقويم سال 1394 نشان مي داد برابر بود با هشتمين سالگرد تاسيس انجمن ماشين سازان صنايع غذایی ايران. به همين مناسبت مراسمی در هتل پارسيان اوين برگزار شد كه در آن اكثر اعضای اين انجمن به همراه مهمانان ديگر حضور داشتند.

اين مراسم كه بگفته برخی از اعضا با شكوهتر از سالهای گذشته بود يك مهمان ويژه نيز داشت. مهمان ويژه هشتمين جشن ماشينسازان صنايع غذايی كشور شاهرخ ظهيری بود كه جدا از صنعت غذا برای ماشين سازان اين صنعت نيز بخوبی شناخته شده است و خاطرات مشترك زيادی بين او و ماشين سازان صنايع غذايي و بسته‌بندی وجود داشته و دارد.

گفتنی است تعداد قابل توجهی از ماشين سازان مطرح صنعت بسته‌بندی كشور در اين انجمن حضور دارند كه مسئوليت های مهمی در هيات مديره انجمن را بر عهده گرفته اند.

مراسم با سخنان مهندس محمدكاظم شكركن دبير انجمن ماشين سازان صنايع غذايی درباره رئوس كلی فعاليتهای انجمن در يك سال گذشته آغاز شد و پس از وي مجتبی نائلی رييس هيات مديره انجمن به حاضران خوشامد گفت.

جشن هشتمين سالگرد تاسيس انجمن ماشين سازان صنايع غذايي كشور چند سخنرانی كوتاه نيز داشت. در اين جمع آقايان دكتر عليرضا هادی مدير طرح اعطای كمكهای فني و اعتباری به صنايع، شاهرخ ظهيری پيش كسوت صنايع غذايی و از خبرگان توليد و بازرگانی در كشور، رضا نورائی صاحب نظر در صنعت بسته‌بندی، مهندس بهشتی پور و خانم مهندس فرنيا از وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه نظرات و گفتنی‌های خود با اعضای انجمن پرداختند.

در اين مراسم اعضای انجمن ماشين سازان صنايع غذايی كشور با تقدم لوح سپاس بنوبه خود از زحمات طولانی و موثر شاهرخ ظهيری در اعتلاي صنعت غذا در كشور سپاسگزاری كردند.

در اين مراسم همچنين از منابع اطلاعاتي جديد و استانداردهای ماشين سازی كه در دبيرخانه انجمن تهيه شده بود رونمايی شد. پيش بينی مي شود با كمك اين اسناد كيفی، روند ارتقاي كيفی صنعت ماشين سازی صنايع غذايی و بسته ‌بندی كشور توسعه بيشتری يابد.

//عكسها از نشريه اقتصاد سبز//

متن كامل گزارش را در سايت انجمن ماشينسازان صنايع غذايي ايران بخوانيد

 

 

بیشتر بخوانید . . .