جدیدترین ابزار آزمون عبور بخار

Mocon دستگاه تمام خودکار خود برای آزمون بازدارندگی بخار آب را عرضه کرد. آزمون عبور بخار یک سیستم آزمون برای مواد بسته‌بندی و دیگر موادی است که باید بازدارنده باشند.
قابلیت تست WVTR زمان و هزینه‌های مرتبط برای مواد غذایی، داروسازی، نوشیدنی، دستگاه‌های پزشکی، و شرکت‌های الکترونیکی را کاهش می‌دهد. این واحد همچنین برای تولدکنندگان رزین و فیلم برای آزمون مواد فیلم کاربرد دارد.
مدل 3/34 در حالت اتوماتیک اجازه می‌دهد اپراتور برای نصب یک فیلم آزمونه، درجه حرارت/شرایط رطوبت نسبی، و شروع آزمون را تعیین کند.
تکنولوژی TruSeal در این دستگاه برای از بین بردن از ورود هوای محیط را به سلول آزمون استفاده شده تا اطمینان حاصل شود که تنها بخار آبی که از طریق انتفال وارد سلول شده اندازه‌گیری می‌شود.

بیشتر بخوانید . . .