بسته‌بندی گیاهان دارویی

ایرنا: پیمان یوسفی آذر مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی استاندارد گیاهان دارویی را شرط ضروری اجرای طرح‌های توسعه کشت بهره‌برداری و صادرات دانست و گفت: بهتر است به جای توجه به صنایع غیراقتصادی با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنعت گیاهان دارویی پرداخته شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: اجرای استاندارد، فرآوری و بسته‌بندی مناسب می تواند میزان ارزش صادرات گیاهان دارویی را افزایش دهد.
وی گفت: اکنون ستاد ویژه‌ای برای تدوین استاندارد گیاهان دارویی با همکاری سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی تشکیل شده تا معیارها تدوین و تعیین شود. یوسفی آذر همچنین از تصویب استاندارد زعفران خبرداد و افزود: استاندارد کشت، تولید، فرآوری و بسته‌بندی زعفران بزودی اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید . . .