پنبه ارگانیک À La Eco

سری پنبه‌های ارگانیک à la ecos از پد، توپک و گوش‌پاک‌کن تشکیل شده است. کشت پنبه بدون آفت کش و حشره‌کش انجام می‌گردد و فاقد بقایای شیمیایی مضر است.

این خط پنبه به دنبال ایجاد تغییری در محصولات ارگانیک و فاقد مواد شیمیایی خود است. ویژگی اکولوژیک این برند، که توسط Kollor Design Agency، طراحی شده است، از طریق پالت رنگ سبز با زمینه کرم‌رنگ می‌درخشد. یک “گل سینه” روی یک سمت بسته قرار گرفته است که به توازن کل طرح کمک می‌کند.


سری پنبه‌های ارگانیک à la ecos از پد، توپک و گوش‌پاک‌کن تشکیل شده است. کشت پنبه بدون آفت کش و حشره‌کش انجام می‌گردد و فاقد بقایای شیمیایی مضر است. یک محصول تمیز با تاریخچه‌ای تمیز. “Kollor مسئول تمام ارتباطات دیداری à la eco، شامل برندسازی، طراحی چاپ، بسته‌بندی و فروش است. سری پنبه ارگانیک شرکت اولین بار چهار سال پیش در مغازه‌های سراسر سوئد معرفی شد. در انتهای 2014 تصمیم گرفته شد که خط تولید محصول مجددا طراحی شده و با روند توسعه دیگر محصولات à la eco همراه گردد

بیشتر بخوانید . . .