وحشت‌زده!

وحشت‌زده!
آمريکا/ نيويورک/ Awestruck در زبان انگليسي به معني وحشت‌زده است. طراح برای کمک به اين که نشان وحشت‌زده به عنوان یک علامت تجاری با ذهن و خاطر بيننده ارتباط ایجاد کرده و در خاطرش بماند حرف اول اين برند را به طرز جسورانه‌اي با علامت تعجبي که در داخل آن پنهان کرده آميخته و باعث تقويت اين برند شده است.

iranpack-sanat-bastebandi-Awestruck_5

iranpack-sanat-bastebandi-Awestruck_4

بیشتر بخوانید . . .