Zombís

” Zombís برند جدیدی از بستنی‌های ساخت شرکت بستنی‌سازی ایسلندی Kjörís است. بسته‌بندی و طراحی آن توسط Brandenburg انجام شده است.

Zombís یک برند از نوشیدنی‌های فریزری است که طوری طراحی شده‌اند که از “مغز” بسته خورده شوند. در این بسته که توسط Brandenburg طراحی شده، این تولیدکننده‌ی بستنی ایسلندی 24 زومبی از سراسر ایسلند را برای خلق این پروژه به کار گرفته و هر زومبی شخصیت، اسم و ویژگی‌هایی دارد که آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند.

” Zombís برند جدیدی از بستنی‌های ساخت شرکت بستنی‌سازی ایسلندی Kjörís است. بسته‌بندی و طراحی آن توسط Brandenburg انجام شده است.

iranpack-156-Zombis

iranpack-156-Zombis1111111

iranpack-156-Zombis111111

iranpack-156-Zombis11111

بیشتر بخوانید . . .