حمایت نهاد ریاست جمهوری از ماشین آلات صنعتی ساخت داخل و خریداران آنها

ارائه تسهیلات کم بهره به خریداران تجهیزات صنعتی ساخت داخل

حمایت نهاد ریاست جمهوری از ماشین آلات صنعتی ساخت داخل و خریداران آنها

ارائه تسهیلات کم بهره به خریداران ماشین آلات صنعتی ساخت ایران

⇓کلیک کنید⇓

توضیحات تکمیلی و فایلهای مربوطه

 

بیشتر بخوانید . . .