ظاهر جدید برای ظروف شیشه‌ای یک مارمالاد معروف

هدف طراحی مجدد ایجاد ظاهری زیبا است که بهتر محصول را به‌عنوان مارمالاد میوه بتوان تشخیص‌داد. Björn Müller مدیر اصلی حسابداری RPC Promens Kutenholz با خوشحالی ابراز نمود که این پروژه به نتیجه مطلوب رسیده‌است

Schwartauer Werke بسته‌بندی کلاسیک مارمالاد میوه Fruttissima را طراحی مجدد‌کرده‌است.
از طریق همکاری با RPC Promens Consumer Kutenholz، ظاهر جدید بسته‌بندی درحال‌حاضر دارای یک درپوش سیاه است، درحالیکه گردن شیشه به سمت پایین باریک شده و شانه‌های آن عریض شده‌اند به ‌نحوی‌که کل ظرف به نظر مدرن‌تر و پیچیده‌تر می‌رسد. شیشه پلی‌پروپیلنی قالب‌گیری‌شده دمشی حجم خود را حفظ‌نموده و وزن پر‌شدن آن 250 گرم است.
هدف طراحی مجدد ایجاد ظاهری زیبا است که بهتر محصول را به‌عنوان مارمالاد میوه بتوان تشخیص‌داد. Björn Müller مدیر اصلی حسابداری RPC Promens Kutenholz با خوشحالی ابراز نمود که این پروژه به نتیجه مطلوب رسیده‌است.

iranpack sanat bastebandi 179 Schwartau-Fruttissima-Waldfucht

بیشتر بخوانید . . .