CRON-ECRM برای راه‌اندازی پلیت دیجیتال UV

شرکت می‌گوید که این پلیت به منظور ساده‌سازی فرآیند تولید با یک حمام ساده “شستشو” طراحی شده است، به این صورت که پلات‌ها به مدت چند ثانیه فشرده می‌شوند و نقطه تکثیر (dot reproduction) کاملی از یک تا نود و هشت درصد برای نمایش تصادفی (بیست میکرونی) یا نمایش معمول تا دویست lpi را با اجرایی به طول پنجاه هزار نشان می‌دهند.

CRON-ECRM اولین پلیت دیجیتال UV(Blackwood) را در نمایشگاه PRINT 17، دهم تا چهاردهم سپتامبر در مکان McCormick شیکاگو ارائه کرد.
شرکت می‌گوید که این پلیت به منظور ساده‌سازی فرآیند تولید با یک حمام ساده “شستشو” طراحی شده است، به این صورت که پلات‌ها به مدت چند ثانیه فشرده می‌شوند و نقطه تکثیر (dot reproduction) کاملی از یک تا نود و هشت درصد برای نمایش تصادفی (بیست میکرونی) یا نمایش معمول تا دویست lpi را با اجرایی به طول پنجاه هزار نشان می‌دهند.
پلیت‌های گزارش شده همچنین به دلیل فرآیند غیرانتزاعی و استفاده کم از محصولات شیمیایی و راه‌حل‌های شستشوی غیرسمی، حاکی از سازگاری با محیط زیست هستند و تاثیرات بر محیط زیست را کاهش می‌دهند و همچنین صرفه‌جویی قابل‌توجهی روی مواد شیمیایی پلات و حذف ضایعات قابل کنترل دارند.
کنتراست بهتر پلیت‌های تصویر شده، اپراتورهای فشار را قادر به شناسایی هر خطای پیش از چاپ (prepress) کرده و به کاهش زباله‌های هر نفر ساعت، جوهر و کاغذ کمک می‌کند. پیش از چاپ شستشو، همچنین طول عمر راه‌حل مخزن را افزایش می‌دهد.
Blackwood برای چاپ جوهر افشان UV، کتینگ پلات دوبرابر HUV با طول اجرایی بیش از پنجاه هزار و نقطه تکثیر یک تا نود و هشت درصد در سیصد و پنجاهlpi را پیشنهاد می‌دهد.
گفته می‌شود که برای چاپ جوهرافشان معمولی، HU-PXX با اجرایی به طول صد هزار و نقطه تکثیر یک تا نود و هشت درصد در سیصد و پنجاهlpi بالاترین میزان عملکرد را ارائه می‌دهد. HDI-600S Flexo CTP نیز نمایش داده شد.
گفته می‌شود که این امکان، تصویرگری ایده‌آل برای چاپ برچسب، امکان تجربه تصویربرداری بدون نقص و تضمین‌کننده چاپ دقیق تمام پلات‌های دیجیتال فوتو پلیمر، فیلم‌های شفاف و پلات‌های پلی‌استر چاپی است.

iranpack sanat bastebandi 179 2194a_300

بیشتر بخوانید . . .