آرشیو: 5 ژانویه 2018

۰

CRON-ECRM برای راه‌اندازی پلیت دیجیتال UV

شرکت می‌گوید که این پلیت به منظور ساده‌سازی فرآیند تولید با یک حمام ساده “شستشو” طراحی شده است، به این صورت که پلات‌ها به مدت چند ثانیه فشرده می‌شوند و نقطه تکثیر (dot reproduction) کاملی از یک تا نود و هشت درصد برای نمایش تصادفی (بیست میکرونی) یا نمایش معمول تا دویست lpi را با اجرایی به طول پنجاه هزار نشان می‌دهند.