سیل هندی جدید

خدمات Impel هندی، یک مورد دستگاه سیل به نام STELDA AR500 GT را راه‌اندازی خواهد کرد که از نظر نوع و سایز بسته و امکانات سیل چندگانه(multiple sealing) بسیار انعطاف‌پذیر است. در راستای راه حل‌های مبتکرانه در مورد خودکارسازی سیل، هدف این دستگاه بازبینی فرآیند سیل و پرداختن به چالش‌های غیرمترقبه در این رابطه است.

خدمات Impel هندی، یک مورد دستگاه سیل به نام STELDA AR500 GT را راه‌اندازی خواهد کرد که از نظر نوع و سایز بسته و امکانات سیل چندگانه(multiple sealing) بسیار انعطاف‌پذیر است. در راستای راه حل‌های مبتکرانه در مورد خودکارسازی سیل، هدف این دستگاه بازبینی فرآیند سیل و پرداختن به چالش‌های غیرمترقبه در این رابطه است.
خدمات Impel در راستای توسعه STELDA، بر ایمنی محصول، تائید شواهد و کاهش خرابی محصول در زنجیره تولید متمرکز است. تجهیزاتی که امکانات سیل چندگانه نظیر BOPP و چسب و ترکیب این دو را ارائه می‌دهند و همچنین یک تکنولوژی استفاده از چسب سرد برای موارد سیل و یک تکنولوژی که Impel برای ثبت اختراع درخواست کرده است همه این موارد، موضوعاتی هستند که به اندازه کافی شما را مشتاق می‌کنند تا صحبت‌های مدیر اجرایی Impel درباره نحوه تلاش شرکت برای بازبینی فرآیند سیل را پیگیری کنید.

بیشتر بخوانید . . .