حدود 9 هزار تن خرمای انبار شده استان بوشهر قابلیت مصرف انسانی ندارد

حدود 9 هزار تن خرمای انبار شده استان بوشهر قابلیت مصرف انسانی ندارد
در اين حال نماینده استان بوشهر در انجمن ملی خرما گفت: هشت هزار و 800 تن از خرمای کبکاب تولیدی استان بوشهر در سال 92 به دلیل نگهداری در انبارهای فاقد سردخانه فاسد و تنها قابلیت مصرف دامی دارد. نادر خدادادی افزود: این میزان خرمای فاسد شده در قالب طرح خرید تضمینی توسط دولت از کشاورزان خریداری شده است.
وی تصریح کرد: نبود سردخانه مناسب برای نگهداری خرما در استان بوشهر موجب شده تا میزان خرمای یاد شده که در قالب طرح خرید تضمینی دولت خریداری شده در انبار فاقد سردخانه نگهداری و فاسد شود. خدادادی افزود: میزان تولید سالیانه خرما در استان بوشهر 150 هزار تن است که تنها برای 15 هزار تن آن در شهرک صنعتی برازجان و با سرمایه گذاری بخش خصوصی سردخانه ایجاد شده است.
وی عنوان کرد: هزینه نگهداری هر کیلو خرما در سردخانه دوهزار ریال است و دولت باید با پرداخت تسهیلات مناسب نخل‌داران را برای نگهداری خرما در سردخانه ترغیب کند.
خدادادی گفت: باتوجه به پیش‌بینی افزایش 20 درصدی خرمای تولیدی استان بوشهر در سال جاری فراهم کردن انبار مورد نیاز این محصول ضروری است. نماینده استان بوشهر در انجمن ملی خرما یادآورشد: نگهداری خرمای تولیدی در سردخانه علاوه بر افزایش ماندگاری این محصول، موجب می شود خرما متناسب با میزان تقاضا در بازار عرضه و همچنین تعادل نسبی در بازار این محصول تامین شود.
خدادادی اظهار کرد: به منظور افزایش ظرفیت سردخانه‌های ویژه نگهداری خرما در استان بوشهر باید با واگذاری تسهیلات کم بهره زمینه احداث سردخانه‌های جدید فراهم شود.
نماینده استان بوشهر در انجمن ملی خرما اضافه کرد: 50 واحد بسته‌بندی صنعتی خرما در استان بوشهر وجود دارد که نیمی از آنها به دلیل مشکلات بانکی غیرفعال شده است.
وی با اشاره به نقش و جایگاه بسته‌بندی ارتقا کیفیت محصول خرما تصریح کرد: باید با ارایه تسهیلات مناسب زمینه راه‌اندازی واحدهای صنعتی غیرفعال در زمینه بسته‌بندی خرما فراهم شود.
خدادادی همچنین یادآور شد: از میزان خرمای تولیدی استان بوشهر 80 درصد آن به مصرف داخلی و 20 درصد آن نیز به خارج کشور صادر می‌شود. وی گفت:سطح زیرکشت خرمای استان بوشهر نزدیک به 40 هزار هکتار است.

بیشتر بخوانید . . .