سنسور عرضی جدید

تشخیص رشته یا سیم، نظارت چند رشته یا سیم ها و اندازه و نظارت فواصل بین بیرونی ترین رشته یا بین رشته ها را به کاربر میدهد.آخرین ویژه گی سنسورهای وب اندازه گیری و نظارت در حال حرکت محصولات حجیم مانند: دستمال کاغدی، با سنسورهای عرضی گسترده بدون نیاز به کالیبریشن است.

شرکت Roll-2-Roll Technology محصول جدید خود ARIS WPS 440 IR را معرفی میکند که سنسورهای جدید در مکان یابی وب در صنعت اتوماتیک و مبدل کاربرد دارد.
ARIS WPS 440 IR شامل ویژه گی های سنسورهای خط ARIS WPS می باشد که یک پنجره سنجش به ابعاد 440 میلیمتر است. شرکت می گوید : مبدل ها با مواد دشوار و برنامه های چالش برانگیز مواجه اند که از ویژه گی های چندگانه ای که خط ARIS WPS فراهم می کند بهره می برد.پرده برداری از سنسور جدید در نمایشگاه مبدل گرین بی در 23 مارس خواهد بود.
سنسور جدید مادون قرمز مکان یابی وب با پنجره سنجش 440 میلیمتر با WPS 221 IR در جهت تکامل عرض گسترده خط سنسورها ترکیب می شود. سنسور عرضی گسترده اجازه تشخیص لبه ها، نظارت و اندازه عرض وب، تشخیص رشته یا سیم، نظارت چند رشته یا سیم ها و اندازه و نظارت فواصل بین بیرونی ترین رشته یا بین رشته ها را به کاربر میدهد.آخرین ویژه گی سنسورهای وب اندازه گیری و نظارت در حال حرکت محصولات حجیم مانند: دستمال کاغدی، با سنسورهای عرضی گسترده بدون نیاز به کالیبریشن است.
Aravind Seshadri رئیس و موسس تکنولوژی Roll-2-Roll می گوید : اگرچه ما یک شرکت نوپا هستیم اما ما همیشه در تلاش هستیم موقعیت های نوآورانه ای را به دست بیاوریم و ممکنه حتی شرکتی مخرب در راهنمای وب و سنسور مکان یاب وب در منطقه باشیم. ما دانش تکنولوژی مرتبط با در دست گرفتن وب زیادی را برای ارائه داریم و ما این دانش را در تولیدات تعبیه می کنیم که به مزایای زیادی برای مشتریان مان دارد.محصولات ما راه کارهای برای مشکلات غیر قاب حل ارائه میدهد.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .