بازگشت پنساره به ایران

در ميان بسياری از تازه‌ها كه در نمايشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران ديده شد يكی هم حضور شركت ماشين‌سازي پِنسارِه بعد از چند سال غيبت در نمایشگاه بود.

در ميان بسياری از تازه‌ها كه در نمايشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران ديده شد يكی هم حضور شركت ماشين‌سازي پِنسارِه بعد از چند سال غيبت در نمایشگاه بود.
پنساره يكی از پيشگامان در ساخت تجهيزات خط كارتن و كاغذ در ايران است كه همواره ماشين‌آلات خوبی به صنايع سلولزی كشور عرضه كرده و مديران آن با غيرتی خاص كه در فناوری ساخته‌هايشان بروز می‌كرد پرچم ايران را در صنايع سلولزی كشور افراشته نگه می‌داشتند. اما اين شركت در چندين سال اخير فراز و نشيب‌های زيادی را تجربه كرد و بنوعی حضور کمرنگ تری داشت.
علی اکبر كشاورززاده مديرعامل گروه پنساره خبر داد كه در چين كارخانه زده و برند دانيان متعلق به آنهاست. همچنين چندين برند ديگر نيز در مجموعه او قرار دارد كه در گروه پنساره هستند.
پنساره اكنون ماشين‌آلات خود را در چين طراحی كرده و می‌سازد و قصد دارد با امكانات و فناوری‌های جديدی كه در دست دارد گام‌های مهمی در تجهيز صنايع سلولزی كشور بردارد.
پشتوانه معنوی پنساره، به جز تفكر و تلاش آنها، وحدت، هماهنگی و همراهی سه نسل از خانواده كشاورززاده است.

بیشتر بخوانید . . .