توسعه جدی در صنعت کارتن کشور

آمار مقایسه ای وزارت صنعت ، معدن و تجارت نشان می‌دهد که میزان تقاضای کارتن در سال 94 نسبت به سال 93 حدود18% افت داشته و ششماهه اول سال 95 هم روند کماکان نزولی بوده است، امیدواریم روندهای بهبود در ماه‌های پایان سال شکل گرفته و انشاالله اطلاعات تحلیلی بانک مرکزی و بانک جهانی که رشد اقتصادی 6/4 درصدی و تورم 6/8 درصدی را برای سال 95 پیش بینی نموده اند محقق گردد.

مدیر انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق خبر داد:

توسعه جدی در صنعت کارتن کشور

سایت چوب و کاغذ: علیقلی حسنی اعظمی مدیرعامل انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در سمینار تخصصی کارتن‌سازی که توسط شرکت راکسل و با همکاری شرکت موندی برگزار شد به صورت خلاصه به وضعیت صنعت کارتن در کشور پرداخت و گفت: اقداماتی که در قالب تشکیل انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق و تعاونی مربوطه دنبال گردیده ناظر بر این مطلب است که حدود 140 واحد کارتن‌سازی در کنار رقابت که جزء لاینفک فعالیت صنعتی و اقتصادی است می توان دوست و همگرا بود و ارتقای کیفیت و کمیت را از مسیر نوسازی و افزایش سطح دانش دنبال نمود.

وی تاکید کرد:بر این اعتقادم که سمینارهایی از این دست با توسعه دانش احتماعی در مورد نقاط قوت اصلی صنایع بسته‌بندی سلولزی در مقایسه سایر انواع بسته‌بندی که همانا سهولت ، انعطاف‌پذیری و رعایت اکید ملاحظات زیست‌محیطی است به تحریک و افزایش تقاضا نیز کمک شایانی خواهد نمود.

اعظمی افزود:آمار مقایسه ای وزارت صنعت ، معدن و تجارت نشان می‌دهد که میزان تقاضای کارتن در سال 94 نسبت به سال 93 حدود18% افت داشته و ششماهه اول سال 95 هم روند کماکان نزولی بوده است، امیدواریم روندهای بهبود در ماه‌های پایان سال شکل گرفته و انشاالله اطلاعات تحلیلی بانک مرکزی و بانک جهانی که رشد اقتصادی 6/4 درصدی و تورم 6/8 درصدی را برای سال 95 پیش بینی نموده اند محقق گردد.

وی گفت: در کنار کاهش شدید تقاضا موضوع افزایش جهشی عرضه نیز شرایط حاکم بر بازار را دستخوش پیچیدگی غیرقابل تصوری نموده و می‌توان ادعا نمود که شرایط فعلی واقعاً فوق رقابتی است، بگونه ای که آمار و ارقام نشان می دهد در حال حاضر عرضه نسبت به تقاضا بیش از پنج برابر است و این بدان معنی است که واحدهای موجود فقط با 20 درصد ظرفیت در حال کارند که این اساساً اقتصادی نیست. از سوی دیگر ورود همکاران جدید به صنعت کارتن با ماشین‌آلات پیشرفته، افزایش سطح کیفی محصولات بسته‌بندی و امکان توسعه صادرات را در آینده نوید می‌دهد ولی نسبت عرضه به تقاضا چنان نامتعادل است که بیم آن می‌رود که این صنعت در آینده نه‌چندان دور با بحران اشتغال مواجه گردد.

لذا به نظر می رسد که مسئولین محترم در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این مطلب بسیار مهم عنایت ویژه داشته باشند و شاید لازم باشد که فرآیند صدور مجوزهای تاسیس را مورد بازنگری اساسی قرار دهند.

مدیر کارتن میهن به توسعه جدی صنعت کارتن کشور در سال‌های 94 و 95 اشاره کرد و گفت: بسیاری از همکاران کارتن‌ساز بخشی از طرح‌های توسعه خود را به تولید کاغذ اختصاص داده و تعدادی از تولیدکنندگان ورق و کاغذ نیز مبادرت به توسعه و تجهیز بیشتر خود کرده‌اند .

وی افزود: خوشبختانه رویکرد کیفی و تنوع محصول در اکثر این طرح‌ها دیده می‌شود که بسیار مسرت بخش است، بدیهی است ارتقاء کیفیت کارتن‌های تولیدی و بطور کلی بسته‌بندی سلولزی یکی از کلیدهای توسعه صادرات صنعتی و غیر نفتی است و این موضوع ارتباط مستقیم با کیفیت کاغذهای مورد مصرف توسط کارتن‌سازها دارد،
چنان چه این کاغذها از داخل کشور قابل قابل تامین باشد از یکسو، از خروج بی‌مورد ارز جلوگیری شده و از سوی دیگر، با توسعه صادرات در آمد ارزی کشور نیز افزایش خواهد یافت ، لذا، جهت دستیابی کامل به این مهم لازم است تاکید و توصیه کنم که تولید کاغذ از الیاف بکر نیز می‌بایست بیشتر مورد عنایت تولیدکنندگان محترم کاغذ قرار گیرد و برنامه‌های قابل اتکایی نیز برای آن طراحی گردد.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .