تکامل به جای تغییر، برای ظرف سالاد

مطالعات بر روی مصرف‌کنندگان بسته‌بندی قبلی Atria نشان‌داد که کاربران نهایی، شکل، اندازه و روی‌هم‌رفته نوع بسته‌بندی را که استفاده می‌کنند دوست‌دارند. بر اساس این بازخورد مهم، بسته‌بندی جدید سفارشی در اثر همکاری نزدیک بین Atria، آژانس طراحی آن و RPC Superfos ایجاد‌شد.

یک ظرف سفارشی از شرکت RPC Superfos برای بسته‌بندی گروه سالادهای Forssan ساخته‌شده توسط Atria فنلاند انتخاب‌شده‌است. جایگزین‌شدن به جای بسته‌بندی 15 ساله قبلی این مجموعه، طرح جدید هنوز ترکیبی ظریف و تاثیرگذاردارد که ظروف به‌صورت قابل‌توجهی سبک‌تر ساخته‌شده، و میزان ضایعات بسته‌بندی را کاهش‌می‌دهند.
مطالعات بر روی مصرف‌کنندگان بسته‌بندی قبلی Atria نشان‌داد که کاربران نهایی، شکل، اندازه و روی‌هم‌رفته نوع بسته‌بندی را که استفاده می‌کنند دوست‌دارند. بر اساس این بازخورد مهم، بسته‌بندی جدید سفارشی در اثر همکاری نزدیک بین Atria، آژانس طراحی آن و RPC Superfos ایجاد‌شد.
Janne Hautala، مدیر توسعه بسته‌بندی Atria فنلاند، توضیح‌می‌دهد که:” سری اعلای سالاد ما، که تحت نام‌تجاری تقریباً نمادین Forssan فروخته‌می‌شود، واقعاً نیاز به یک راه‌حل بسته‌بندی جدید پس از تقریباً 15 سال بی‌اعتنایی به بسته‌بندی دارد. این محصولات در دهه های اخیر در فنلاند محبوب بوده‌اند، بنابراین ما نمی‌خواستیم موقعیت آن را به‌خطر بیاندازیم. ما به دنبال ارتقا بودیم، نه یک تغییر کامل. ”
ظرف پلی‌پروپیلنی قالب‌گیری تزریقی جدید از شرکت RPC Superfos دارای انواع طراحی‌های چاپ‌شده با توجه به سالادهایی است که درون آنها قرار‌گرفته‌اند درحالیکه قبلاً تمام بسته‌بندی‌ها یکسان بوده و تنها سرپوش‌ها متناسب با محتوای واقعی بودند. علاوه‌بر‌این، یک قطعه چشم‌نواز در گوشه درپوش نشاندهنده محل بازکردن و بستن‌مجدد است.
Janne ادامه می‌دهد: “نتیجه بسیار خوب است. ما از دهانه بزرگتر گوشه درپوش و جذابیت بیشتر بر روی قفسه‌ها سپاسگذاریم. به نظر‌می‌رسد مشتریان ما بسته‌بندی‌های جدید را نیز دوست‌دارند.”
علاوه بر طراحی پیشرفته، بسته‌بندی جدید نشان‌دهنده کاهش وزن تقریباً 20 درصدی درمقایسه با بسته‌های قبلی هستند. علاوه‌بر‌این، آنها به‌خوبی بر روی خطوط تولید و پرکن موجود با توجه به عملکرد بهبود‌یافته Atria، از‌جمله پر‌کردن سریع‌تر و از بین‌بردن شکستگی‌ها عمل‌می‌کنند.

بیشتر بخوانید . . .