آرشیو: 1 آگوست 2023

بسته‌بندی شش‌تایی محکمتر برای قوطی با مقوای کمتر!

از برترین‌های Worldstar 2023 با گزینش رضا نورائی بسته‌بندی شش‌تایی محکمتر برای قوطی با مقوای کمتر! شرکت: ASAHI BREWERIES, LTD., WestRock K.K., www.westrock.com کشور: ژاپن دسته: نوشیدنی‌ها اهمیت کاهش اثرات زیست محیطی برای جامعه...