آرشیو: 5 اکتبر 2017

برزیلی‌ها طرفدار بستنی‌هایی با قاشق داخل درپوش بسته‌بندی شده‌اند

امروزه کار گردانندگان بزرگ در رقابت صنایع غذایی، بسیار روان و راحت است. در دسامبر 2016 شرکت Verstraete IML (Maldegem، بلژیک) در رابطه با بستنی برزیلی نستله، با ارائه مجموعه‌ای از صد و چهل...