فرصتي براي معرفي گرافيک تجاري ايران

متني که در ادامه مي‌آيد به عنوان سرمقاله شماره‌ 95 ماهنامه صنعت بسته‌بندي به چاپ رسيده است

مسابقه ملي طراحي بسته‌بندي
با رويکرد صادرات
برگزارکننده: اتحاديه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ايران
با حمايت:
سازمان توسعه تجارت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
و …
به نظر مي‌آيد راه درست همين است.
ديگران هم همين راه را رفته‌اند.
و امروز موفق هستند.
اگر طراحان گرافيک خود براي خود مسابقه مي‌گذاشتند انعکاس آن بيشتر در داخل خودشان بود. اما وقتي کساني مسابقه گرافيک بگذارند که منافعشان در گرو کيفيت کار طراحان گرافيک باشد آن وقت مي‌توان لبخند زد و نسبت به آينده گرافيک کشور اميدوار شد. چون اين بار مشتري به دنبال طراح است. اين يعني اين که گرافيک و ارزش يک اثر گرافيکي خوب بيش از پيش درک شده است. آن قدر که گروهي خارج از صنف گرافيک براي پيدا کردن هنرمندان چيره‌دست امروز گرافيک ايران مسابقه مي‌گذارند. هزينه‌اش را هم خودشان مي‌دهند و مهمتر از همه براي دفاع از کاري که دست به آن زده‌اند براي مردم از جايگاه و نقش مهم طراحي گرافيک در چاپ و بسته‌بندي مي‌گويند.
اين که کسي بداند دردش چيست خود يک نعمت است. صنعت چاپ کشور امروز مي‌داند که مي‌تواند بعضي دردهايش را در طراحي گرافيک درمان کند. صنعت چاپ کشور احساس نياز کرده و براي رفع نياز خود هزينه مي‌کند. مسابقه مي‌گذارد و جايزه مي‌دهد. صنعت چاپ کشور مي‌خواهد بزرگان گرافيک ايران را بشناسد تا بتواند با کمک آنها وارد بازارهاي جهاني شود. روزگاري خجسته فرا رسيده است. هنر گرافيک ايران در عرصه گرافيک تجاري خريداراني جدي پيدا کرده است. اتحاديه صادرکنندگان خدمت صنعت چاپ در نخستين اقدام ملي خود انتخاب صميمي دارد. ايشان دريافته‌اند که با وجود تجهيزات چاپي مدرني که چند سالي است وارد کشور شده بدون تعامل صحيح با طراحان گرافيک برجسته و حرفه‌اي به آن چه که مي‌خواهند نمي‌رسند.
طـراحـان گـرافيک نيـز بـايد با درک اين فرصت مناسب دستي را که به سوي ايشان دراز شده بفشارند و از اين بستر براي معرفي شــــايـسـتـگـــي‌هـــا و انديشه‌هاي نوين خود بهره ببرند.
مــســـابـقــه ملــي طراحان بسته‌بندي با رويکرد صادرات با حمايت بي‌سابقه وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسلامي‌و وزارت بازرگاني جشنواره‌اي است که دست‌اندرکاران تجارت را با واقعيت‌هاي گرافيک ايران آشنا مي‌کند. اگر اساتيد و طراحان گرافيک از اين فرصت به خوبي استقبال نکنند و آثار برجسته‌اي ارائه ندهند چه بسا اين رويکرد فرهنگي که از سوي ارباب تجارت رخ داده منجر به رويگرداني و نااميدي از طراحان داخلي شود.
توسعه صادرات سرنوشت محتوم صنايع کشور است چه با کمک طراح ايراني و چه طراح خارجي.
چه بهتر که ارباب توليد و تجارت طراحان برجسته ايراني را بشناسند و از انديشه و هنر ايشان براي صادرات کالاهاي خود کمک بگيرند. مسابقه ملي طراحي بسته‌بندي، اين اتفاق مبارک اگر به نتيجه صحيح خود که به نوعي شناسايي و ثبت پتانسيل گرافيک امروز ايران در زمـيـنـه تـجارت و بسته‌بندي است منجر شود، بازار جديد و برنامه‌ريزي شده‌اي را براي گرافيک ايران باز خواهد کرد. با توجه به اهداف و برنامه‌هاي کلي سازمان توسعه تجارت که از حاميان اصلي اين مـسـابـقـه است مي‌توان دريافت که سياستگزاران تجارت در کنار سياستگزاران فرهنگ (وزارت ارشاد) بيش از پيش به نفش گ رافيک در توسعه کشور واقف شده‌اند و سعي دارند اين توجه و درک را نه فقط در کلام بلکه در عمل و به صورت تشويق طراحان برجسته گرافيک کشور نشان دهند.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .