آرشیو: 9 آوریل 2017

انجمن علوم و فناوری بسته بندی اولین دوره شناخت بسته بندی خود را برگزار کرد

دوره آموزشی شناخت بسته بندی در مورخ ۲۰ و ۲۷ فرودین ماه به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید. مدرس این دوره جناب آقای مهندس رضا نورائی صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه صنعت بسته...