آرشیو: 20 دسامبر 2016

نگاهی به وضعیت صنعت تولید و تبدیل لفاف بسته‌بندی در ایران (در گفت و گو با حمیدرضا طاهری آشتیانی)

ظرفیت اسمی سرمایه‌گذاری در صنعت چاپ و بسته‌بندی به مراتب بالاتر از نیازی است که در بازار وجود دارد. این خاص صنعت کانورتینگ نیست. اغلب ظرفیت‌های صنعتی کشور ما بالاتر از نیاز سرمایه‌گذاری شده هستند. اما بخش دردآور این قصه در بسته‌بندی انعطاف‌پذیر آن جا است که ما کشوری هستیم مهد پلیمر و محصولات پتروشیمی.