آرشیو: 2 سپتامبر 2016

توسعه فعالیت KHS در ایران

در این گفت و گو مهندس عامری اظهار داشت: “شرکت‌های سازنده خارجی فعال در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های مورد استفاده در صنایع آشامیدنی و غذایی، در مقایسه با چند سال اخیر، حضور به مراتب چشمگیرتری در نمایشگاه اگروفود امسال داشتند. دلیل اصلی آن اتمام دوره تحریم و آغاز فصلی نو در همکاری بین شرکت‌های خارجی با طرف‌های ایرانی آنها بود. بی‌اغراق بازار ایران از جهات مختلف برای سازندگان خارجی دارای جذابیت و اهمیت ویژه است