آرشیو: 9 جولای 2014

۰

خستگی کجاست…؟

رنجنامه مهدی رضاییان مدیر چاپ اندیشه آمل در ماجرای خرید یک دستگاه چاپ پیشرفته از شرکت نورتک – بخش دوم