آرشیو: 6 مارس 2014

Nano-layer برای بسته‌های استریل

محققین دانشگاه لیورپول در حال تحیقق در مورد استفاده از نور ماوراءبنفش برای تولید فیلم‌های نازکی هستند که می‌توان از آنها روی پنل‌های خورشیدی استفاده کرده و غذا و ابزارهای پزشکی را استریل نگه داشت.

بطری‌های۲محفظه‌ای

بطری‌های دو محفظه‌ای عمدتا برای بیرون دادن مخلوطی از دو جزء مایع که در نهایت به یک مایع تبدیل می‌شوند به کار می‌روند. در این بخش، تکنولوژی دوز ثابت (Fixed Dose Technology) مورد بحث است که غالبا با استفاده از بطری‌های دو محفظه‌ای محقق می‌شود.