آرشیو: 22 فوریه 2014

۰

سربازی که زیر آتش خودی و دشمن است

در شماره ۱۴۹ مجله بود که در انتهای خبر مربوط به ضخامت‌سنج لیزری نوشتیم که برای به دست آوردن تصاویر با کیفیت از این دستگاه که توسط یکی از شرکت‌های همکار دولت آمریکا در...