آرشیو: 24 جولای 2008

۰

عصر مغزهای خلاق

متنی که در ادامه می‌آید به عنوان سرمقاله شماره‌ ۱۰۰ ماهنامه صنعت بسته‌بندی به چاپ رسیده است

چهره مجله شما تغییر می‌کند ۰

چهره مجله شما تغییر می‌کند

هر سال هنگام تحویل سال نو از خدا می‌خواهیم که حال ما را به سوی بهترین حالها بگرداند. همچنین همه ما می‌دانیم که این گونه دعاها در واقع برای جلب حمایت و کمک خدا...