ایروسُل‌

درپوش‌های مقاوم به دستکاری برای ایروسُل‌ها

وقتی دریچه اسپری باز می‌شود، مایع با فشار به سمت یک سوراخ کوچک، هدایت شده و به صورت یک ایروسُل یا مه خارج می‌شود. به این منظور یک گاز مخصوص انبساط می‌یابد تا ماده (یا “بار”) مد نظر را به بیرون هدایت کند و تنها کمی از پیشرانه درون قوطی تبخیر می‌شود تا یک فشار یکنواخت را حفظ کند. بیرون قوطی، قطرات پیشرانه به سرعت تبخیر می‌شوند و ماده اصلی را به صورت ذرات یا قطرات بسیار ریز معلق بر جای می‌گذارند.