مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (چسب و لایه‌گذاری)

iranpack-book-Chasb

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (چسب و لایه‌گذاری)

نشر هیراد

دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا

استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث به نظر ساده اما مهم درباره چسب به عنوان یکی از مهمترین مواد پایه بسته‌بندی و لایه‌گذاری به عنوان عملیات اصلی تولید همه لفاف‌های بسته‌بندی

45000 تومان

با حمایت شرکت ارمندتجارت پارس

فهرست

مقدمه نویسنده

مقدمه ویراستار

مقدمه حامی کتاب

 

فصل نخست

چسب‌ها17

مقدمه‌ای‌ بر چسبها19

تئوری‌های‌ چسبندگی‌20

تئوری‌ چسبندگی‌ مکانیکی‌20

تئوری‌ چسبندگی‌ ویژه‌ )Specific Adhesion Theory(22

پردازش‌ سطح‌24

جامد شدن)Solidification (28

انواع‌ چسب‌های‌ معمول‌ در بسته‌ بندی‌30

چسب‌های‌ نشاسته‌ و چسب‌های‌ بر پایه‌ نشاسته‌  30

چسب‌های‌ کازئین‌ Casein Adhesives31

چسب‌های‌ حیوانی‌31

امولسیون‌های‌ مصنوعی‌32

چسب‌های‌ گرماذوب‌ Hot-Melt Adhesives34

چسب‌های‌ محلولی‌ Lacquer Adhesives36

چسب‌های‌ حساس‌ به‌ فشار Pressure-Sensitive Adhesives )PSA(36

چسب‌ها سیل‌ ـ سرد cold-seal Adhesives38

کاربرد چسب‌ها  39

کاربرد غلتک39

کاربرد اکستروژن‌39

کاربرد پاششی‌ Spray Applicators40

ویسکوزیته‌40

اندازه‌گیری‌ ویسکوزیته‌43

انتخاب‌ چسب‌ها و نکات‌ قابل‌ توجه‌45

خواص‌ شیمیایی‌ موادی‌ که‌ قرار است‌ چسبانده‌ شوند45

طبیعت‌ یزیکی‌ سطحی‌ که‌ قرار است‌ چسبانده‌ شود46

روش‌ کاربرد، سرعت‌ دستگاه، مدت‌ زمان‌ کارآیی‌47

سرعت‌ کاربرد نهایی‌ Assembly Rate47

کاربرد و دمای‌ استفاده‌ نهایی‌48

مقاومت‌ در برابر رطوبت‌ و بخار آب‌49

مقاومت‌ شیمیایی‌49

کاربرد در محصولات‌ غذایی‌49

رنگ 50

چگالی‌ یا وزن‌ مخصوص‌  (کیلوگرم‌ بر لیتر)50

( PHفقط‌ برای‌ چسب‌های‌ بر پایه‌ آب)51

درصد جامد یا متصاعد نشدنی‌  Solids, or Nonvolatiles, content51

زمان‌ نگهداری‌ و شرایط‌ انبار کردن‌52

چسب‌های‌ رقیق‌ شونده‌52

منابع 55

پرسشهای  فصل نخست56

ل دوم

لمینیت در  بسته‌های انعطاف‌پذیر 59

لمىنىت‌ها 61

فوىل آلومىنىوم62‌

تولىد فوىل آلومىنىوم63

خواص شىمىاىى65

فوىل آلومىنىوم در بسته‌بندى انعطاف‌پذىر66

ظاهر جذاب66

نفوذناپذىرى Barrier Properties‌66

تا خوردن Dead fold‌66

پاره شدن66

بهداشت 67

رساناىى 67

شکل‌پذىرى 67

پوشش‌دهى فوىل (Foil Coatings)68

چاپ و ظاهرآراىى فوىل71

متالاىز کردن با روش وکىوم74

فرآىند متالاىز ردن74

کاغذهاى متالاىز شده به روش وکىوم76

فىلم‌هاى متالاىز شده با وکىوم76

کاربرد در فرهاى مىکرووىو78

اندازه‌گىرى مىزان رسوب فلز78

روکش‌هاى اکسىد سىلىکون ‌Silicone Rxide Coatings80

خواص فىزىکى و ساختارى لمىنىت80

ضرىب اصطکاک82

خواص تا خوردن82

خواص پارگى83

ترموفرم‌پذىرى Thermoformability‌83

محىط استفاده84

کىسه‌هاى انعطاف‌پذىر،Sachets, Pouches85

ماشىن‌هاى ‌‌ ‌فرم، فىل، سىل عمودى و افقى85

سىل پذىرى (Sealability)90

نفوذناپذىرى (Barrier Properties)93

جذابىت سطح و ساىر خواص97

فرآىندهاى لمىنىت کردن‌ Laminating Processes99

‌روش‌هاى چسباندن لاىه‌ها Bonding Methods‌99

چسباندن تر wet bonding99

چسباندن خشک Dry bonding99

چسباندن با چسبهاى گرما-ذوب Hot-melt bonding99

اکستروژن و استروژن هم زمان Extrusion and co-Extrusion‌100

دستگاه‌هاى لمىنىت Lominating Machines‌‌100

اىستگاه‌هاى روکش‌دهى103

شناساىى ىت‌ها 107‌

مثال‌هاىى از انواع لمىنىت‌ها109

منبع113

‌پرسشهاى فصل دوم114

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .

تعداد نظرات: 2 مورد

 1. سیدیعقوب موسوی گفت:

  سلام و درود بر مهندس نورایی افتخار ایرانیان..مهندس جان قیمت کل کتابها چقدر میشه.. سری کامل آنها و لوح فشرده؟تشکر

 2. تحریریه گفت:

  سلام
  قیمتها نوسان دارد
  لطفا اگر برایتان مقدور است با دفتر تماس بگیرید
  02166989415
  02166989421