مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (چسب و لایه‌گذاری)

iranpack-book-Chasb

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (چسب و لایه‌گذاری)

دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا

استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث به نظر ساده اما مهم درباره چسب به عنوان یکی از مهمترین مواد پایه بسته‌بندی و لایه‌گذاری به عنوان عملیات اصلی تولید همه لفاف‌های بسته‌بندی

۴۵۰۰۰ تومان

با حمایت شرکت ارمندتجارت پارس

فهرست

مقدمه نویسنده

مقدمه ویراستار

مقدمه حامی کتاب

 

فصل نخست

چسب‌ها۱۷

مقدمه‌ای‌ بر چسبها۱۹

تئوری‌های‌ چسبندگی‌۲۰

تئوری‌ چسبندگی‌ مکانیکی‌۲۰

تئوری‌ چسبندگی‌ ویژه‌ )Specific Adhesion Theory(22

پردازش‌ سطح‌۲۴

جامد شدن)Solidification (28

انواع‌ چسب‌های‌ معمول‌ در بسته‌ بندی‌۳۰

چسب‌های‌ نشاسته‌ و چسب‌های‌ بر پایه‌ نشاسته‌  ۳۰

چسب‌های‌ کازئین‌ Casein Adhesives31

چسب‌های‌ حیوانی‌۳۱

امولسیون‌های‌ مصنوعی‌۳۲

چسب‌های‌ گرماذوب‌ Hot-Melt Adhesives34

چسب‌های‌ محلولی‌ Lacquer Adhesives36

چسب‌های‌ حساس‌ به‌ فشار Pressure-Sensitive Adhesives )PSA(36

چسب‌ها سیل‌ ـ سرد cold-seal Adhesives38

کاربرد چسب‌ها  ۳۹

کاربرد غلتک۳۹

کاربرد اکستروژن‌۳۹

کاربرد پاششی‌ Spray Applicators40

ویسکوزیته‌۴۰

اندازه‌گیری‌ ویسکوزیته‌۴۳

انتخاب‌ چسب‌ها و نکات‌ قابل‌ توجه‌۴۵

خواص‌ شیمیایی‌ موادی‌ که‌ قرار است‌ چسبانده‌ شوند۴۵

طبیعت‌ یزیکی‌ سطحی‌ که‌ قرار است‌ چسبانده‌ شود۴۶

روش‌ کاربرد، سرعت‌ دستگاه، مدت‌ زمان‌ کارآیی‌۴۷

سرعت‌ کاربرد نهایی‌ Assembly Rate47

کاربرد و دمای‌ استفاده‌ نهایی‌۴۸

مقاومت‌ در برابر رطوبت‌ و بخار آب‌۴۹

مقاومت‌ شیمیایی‌۴۹

کاربرد در محصولات‌ غذایی‌۴۹

رنگ ۵۰

چگالی‌ یا وزن‌ مخصوص‌  (کیلوگرم‌ بر لیتر)۵۰

( PHفقط‌ برای‌ چسب‌های‌ بر پایه‌ آب)۵۱

درصد جامد یا متصاعد نشدنی‌  Solids, or Nonvolatiles, content51

زمان‌ نگهداری‌ و شرایط‌ انبار کردن‌۵۲

چسب‌های‌ رقیق‌ شونده‌۵۲

منابع ۵۵

پرسشهای  فصل نخست۵۶

ل دوم

لمینیت در  بسته‌های انعطاف‌پذیر ۵۹

لمىنىت‌ها ۶۱

فوىل آلومىنىوم۶۲‌

تولىد فوىل آلومىنىوم۶۳

خواص شىمىاىى۶۵

فوىل آلومىنىوم در بسته‌بندى انعطاف‌پذىر۶۶

ظاهر جذاب۶۶

نفوذناپذىرى Barrier Properties‌۶۶

تا خوردن Dead fold‌۶۶

پاره شدن۶۶

بهداشت ۶۷

رساناىى ۶۷

شکل‌پذىرى ۶۷

پوشش‌دهى فوىل (Foil Coatings)68

چاپ و ظاهرآراىى فوىل۷۱

متالاىز کردن با روش وکىوم۷۴

فرآىند متالاىز ردن۷۴

کاغذهاى متالاىز شده به روش وکىوم۷۶

فىلم‌هاى متالاىز شده با وکىوم۷۶

کاربرد در فرهاى مىکرووىو۷۸

اندازه‌گىرى مىزان رسوب فلز۷۸

روکش‌هاى اکسىد سىلىکون ‌Silicone Rxide Coatings80

خواص فىزىکى و ساختارى لمىنىت۸۰

ضرىب اصطکاک۸۲

خواص تا خوردن۸۲

خواص پارگى۸۳

ترموفرم‌پذىرى Thermoformability‌۸۳

محىط استفاده۸۴

کىسه‌هاى انعطاف‌پذىر،Sachets, Pouches85

ماشىن‌هاى ‌‌ ‌فرم، فىل، سىل عمودى و افقى۸۵

سىل پذىرى (Sealability)90

نفوذناپذىرى (Barrier Properties)93

جذابىت سطح و ساىر خواص۹۷

فرآىندهاى لمىنىت کردن‌ Laminating Processes99

‌روش‌هاى چسباندن لاىه‌ها Bonding Methods‌۹۹

چسباندن تر wet bonding99

چسباندن خشک Dry bonding99

چسباندن با چسبهاى گرما-ذوب Hot-melt bonding99

اکستروژن و استروژن هم زمان Extrusion and co-Extrusion‌۱۰۰

دستگاه‌هاى لمىنىت Lominating Machines‌‌۱۰۰

اىستگاه‌هاى روکش‌دهى۱۰۳

شناساىى ىت‌ها ۱۰۷‌

مثال‌هاىى از انواع لمىنىت‌ها۱۰۹

منبع۱۱۳

‌پرسشهاى فصل دوم۱۱۴

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .

تعداد نظرات: ۲ مورد

 1. سیدیعقوب موسوی گفت:

  سلام و درود بر مهندس نورایی افتخار ایرانیان..مهندس جان قیمت کل کتابها چقدر میشه.. سری کامل آنها و لوح فشرده؟تشکر

 2. تحریریه گفت:

  سلام
  قیمتها نوسان دارد
  لطفا اگر برایتان مقدور است با دفتر تماس بگیرید
  ۰۲۱۶۶۹۸۹۴۱۵
  ۰۲۱۶۶۹۸۹۴۲۱