بسته‌های مقوایی مایعات تا سال ۲۰۲۰

گذری بر
گزارش‌های تحلیل بازار موسسه Smithers Pira

در طول سال ۲۰۱۴، حدود سه میلیون تن از مقوای بسته‌بندی مایعات در بسته‌بندی محصولات مصرفی با ارزش ۱۱٫۴ بیلیون دلار مصرف شده است.
این بازار سالانه حدود ۳٫۵ درصد بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ رشد کرده است، پیش‌بینی می‌شود تقریباً۱۴ بیلیون دلار به قیمت امروز تا پایان دوره کسب شود. تقاضا برای بسته‌بندی مقوایی مایعات در اقتصادهای در حال گذار و ظهور در سراسر جهان، از جمله هند، که انتظار می‌رود به رشد دو رقمی در سال ۲۰۲۰ برسد تمرکز یافته است. و، در حالی که محدودیت بیشتر است، هنوز فرصت‌هایی برای رشد در بازارهای بالغ‌تر مانند غرب اروپا و شمال امریکا وجود دارد.
گزارش  آینده جعبه مقوایی مایعات تا سال ۲۰۲۰، عوامل کلیدی موثر بر تقاضا برای جعبه مقوایی مایعات را بررسی می‌نماید و اندازه بازار و پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد فرآیند، عمر مفید و منطقه جغرافیایی را فراهم می‌نماید.
محتوای انحصاری گزارش:
* پیش‌بینی‌های کمی و کیفی پنج ساله بازار استخراج شده از بستر، عمر مفید و منطقه جغرافیایی.
* تجزیه و تحلیل عمیق گرایشات اصلی فناوری و مسائل کلیدی پیش‌روی صنعت جعبه مقوایی مایعات.
* ۲۴۳ جدول و منحنی از اطلاعات انحصاری صنعت بر اساس تحقیقات اولیه.
چه روشی استفاده می شود؟
آینده جعبه مقوایی مایعات تا سال ۲۰۲۰ بر‌پایه ترکیب عمیقی از تحقیقات اولیه و ثانویه است. تحقیقات اولیه شامل تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های انجام شده با کارشناسان در بخش جعبه مقوایی مایعات و بررسی جزئی‌تر ذینفعان اصلی در زنجیره تامین می‌باشد.
تحقیقات ثانویه شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات Smithers Pira’s  در خصوص گرایشات بسته‌بندی و اطلاعات بازار و همچنین مرور ادبیات گسترده از اطلاعات چاپ شده و آمار تجاری می‌باشد.

در این گزارش چه چیزی را کشف خواهید کرد؟
* تصویر دقیقی از شکل و اندازه امروزی بازار بسته مقوایی مایعات با پیش‌بینی‌های کمی و کیفی تا سال ۲۰۲۰٫
* تجزیه و تحلیل عمیق اجتماعی، اقتصادی، قانونی و گرایشات فناوری محور، مانند تحولات پوشش‌ها، گرایش به بسته‌بندی‌هایی اندازه کوچکتر، رقابت با مواد جایگزین و چالش‌های بازیافت.
* مرور انحصاری بازار از طریق فناوری،عمر مصرف و منطقه به شما کمک می‌کند تا برای استراتژی‌های تجاری خود برنامه‌ریزی نمایید.

بیشتر بخوانید . . .