همه چیز طبق برنامه

گـزارش کوتـاه از
واحد برنامه‌ریزی شرکت ایراندار
(تولیدکننده سطوح پشت‌چسبدار با نام ساپرا Sapra)

به طور کلی واحد طرح و برنامه در بنگاه های تجاری به عنوان سازمان‌دهنده کلیه رویکردهای اتخاذ شده از سوی هیات مدیره، وظیفه و نقش مهمی را ایفا می‌کند. بر همین اساس، تمامی تصمیمات مدیران ارشد سازمان‌ها توسط این واحد و در قالب برنامه‌های اجرایی به کل سازمان تبیین می‌گردد. واحد برنامه‌ریزی، انبار و مهندسی صنایع در شرکت ایراندار که تولیدکننده سطوح پشت‌چسبدار با نام ساپرا Sapra است نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. محمد دهقانی کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع می‌باشد. مسئولیت او در شرکت ایراندار مدیریت برنامه‌ریزی، انبار و مهندسی صنایع است. وی ده سال سابقه کار در این امور دارد. دهقانی درباره وظایف خود و گروهش در این شرکت تولیدی توضیح می‌دهد.

scan 00111-web

اولویت‌بندی
عموما برنامه‌ها و پروژه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدتی که در سطح اعضای هیات مدیره، بررسی و تصویب می‌شوند با تعیین اولویت‌ها و زمان‌های اجرا توسط مدیریت عامل در جلسات مشترک مدیریتی به واحدهای مربوطه ابلاغ می‌گردند. در این گونه جلسات با توجه به اهداف تعیین‌شده، کلیه الزامات موجود و محدودیت‌های پیش رو از طریق مشارکت گروهی و Brain Storming مد نظر قرار گرفته و در انتها برنامه اجرایی بدست آمده توسط این واحد کنترل و موارد انحراف بوجود آمده گزارش می‌شود.

برنامه سالانه
با توجه به این که هدف اصلی بنگاه‌های تجاری، فعالیت اقتصادی و فروش خدمات و محصولات می‌باشد، واحد بازاریابی و فروش بر اساس درخواست و نیاز مشتریان در بازار داخلی و خارجی، چارچوب اصلی حرکت سازمان در سال را پایه‌ریزی می‌کند. پس از دریافت برنامه سالانه فروش، واحد برنامه‌ریزی نسبت به تنظیم بودجه سالانه تولید یا MPS بر مبنای میزان تولیدات روتین و محصولات جدید در دوره‌های زمانی مشخص اقدام می‌کند. واحد برنامه‌ریزی با استفاده از ابزارهای MRP – CRP و با تلفیقی از TOC جهت تحقق تولیدات گام برمی‌دارد و احتیاجات دستیابی به MPS را در جلسات مشترک با واحدهای بازرگانی و مالی به تفصیل بررسی و تحلیل می نماید. در نتیجه سفارش‌گذاری‌های مواد در این جلسات نهایی شده و پس از آن، تیم‌های تخصصی در دوره‌های زمانی مشخص برنامه خرید را کنترل و تعدیل می‌کنند.

محور بودن سفارشات
سیاست کلی تولید در شرکت ایراندار تولید بر اساس سفارش (MTO) می باشد. لذا برنامه فروش ماه بعد در جلسات مشترک ماهانه از واحد بازاریابی و فروش اخذ و در طول ماه نیز با هماهنگی‌های بین واحدی، این برنامه اصلاح و تعدیل می‌گردد. از سوی دیگر، به منظور افزایش بهره‌وری و استفاده موثر از منابع و تجهیزات موجود، بخشی از برنامه ماهانه به روش MTS تولید و به عنوان ذخیره احتیاطی جهت مشتریان خاص انبارش می‌گردند. از این رو، میزان دپوی محصولات با تحلیل هزینه‌های فرصت و سطح مطلوب موجودی انبار قابل محاسبه می‌باشد.

آنالیز و پیش‌بینی
پیش‌بینی رفتار بازار، تحلیل سوابق فروش و بازخوردهای هم زمان واحد بازاریابی و فروش، نقش بسزایی را در مشتری‌مداری و تامین به هنگام سفارشات ایفا می‌کند. از طرفی حفظ پویایی و تعاملات سازنده واحدهای برنامه‌ریزی و تولید، امکان پشتیبانی مناسب بازارهای داخلی و خارجی را برای شرکت ایراندار فراهم ساخته است.

گزارش و تحلیل عملکرد
ابزار تکمیلی همکاران برنامه‌ریزی، انبار و مهندسی صنایع شرکت ایراندار؛ ارائه گزارشات هفتگی، ماهانه و سالیانه مدیریتی بمنظور تحلیل‌های روند تولید، فروش و تامین جهت بهبود مستمر فرایندهای سازمانی و واحدی می‌باشد که چرخه مستمر تعالی سازمانی را به حرکت در می‌آورد.

تحقیق در عملیات
Operation Research
واحد برنامه‌ریزی، انبار و مهندسی صنایع شرکت ایراندار با مدیریت سبد سفارشات درخواستی واحد بازاریابی و فروش، نسبت به اعلام زمان تحویل به این واحد اقدام می‌کند. سپس برنامه تولید و برنامه برش با استفاده از مدل‌های بهینه تحقیق در عملیات (OR) به جهت مطلوب‌سازی میزان ضایعات و تامین حداکثری منافع مشتریان به واحد تولید اعلام می‌گردد.
در انتها با بسته‌بندی محصولات و بازرسی نهایی کیفی، هماهنگی‌های لازم میان واحدهای انبار و ترابری جهت ارسال به هنگام به مشتری صورت می‌پذیرد.

158-uncoated-21

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .