کاهش بهره وام خرید ماشین‌آلات صنعتی ساخت ایران

خریداران می توانند با آوردن ضمانتنامه مالی، از 3 تا 3/5 درصد کاهش نرخ بهره برخوردار شوند که بهره را تا 12 یا 11/5 درصد خواهد رساند.

بهره تسهیلات خرید ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ساخت داخل کاهش پیدا کرد.

رضا نورائی مدیر انحمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران با اعلام این خبر گفت برنامه حمایت از توسعه بازار ماشین‌آلات پیشرفته ساخت داخل که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمعوری مدیریت و اجرا می‌شود نرخ بهره وام خرید ماشین ساخت ایران را کاهش داده است.

وی افزود: این تسهیلات با نرخ بهره 18 درصد برای ماشین‌آلات غیر دانش بنیان و 12 درصد برای ماشین‌آلات دانش بنیان ارائه می شد که اکنون 15 درصد برای ماشین های غیر دانش بنیان و 9 درصد برای ماشین های دانش بنیان است.

کارگزار برنامه حمایت از توسعه بازار ماشین‌آلات پیشرفته ساخت داخل گفت: دوره ساخت ماشین برای ماشین‌های غیر دانش بنیان حداکثر 4 ماه و برای ماشین های دانش بنیان می تواند تا 6 ماه باشد. همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات خرید ماشین های غیر دانش بنیان 24 ماه و ماشین های دانش بنیان 30 ماه است که هر دو یک ماه پس از تحویل دستگاه آغاز می شود.

نورائی یاداور شد: در خرید ماشین های غیر دانش بنیان خریداران می توانند با آوردن ضمانتنامه از بانک یا نهاد مالی مورد تایید برنامه حمایت، از 3 تا 3/5 درصد کاهش نرخ بهره نیز برخوردار شوند که بهره را تا 12 یا 11/5 درصد خواهد رساند.

برنامه حمایت از توسعه بازار ماشین آلات صنعتی پیشرفته ساخت داخل از دو سال پیش با هدف رونق صنعت ماشین سازی داخلی و حمایت همزمان از خریدار و سازنده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شد. ماشین‌آلات ده ها ماشین‌ساز داخلی در این برنامه ارزیابی و مورد پذیرش قرار گرفته اند و میلیاردها تومان وام برای خرید این ماشینها پرداخت شده است.

tashilat 98

گزارش از اکرم قدرت

برای اطلاعات بیشتر درباره این تسهیلات و ارتباط با کارگزار رسمی برنامه اینجا را کلیک کنید

بیشتر بخوانید . . .