سمینار IPI : چشم‌انداز چاپ سه بعدی

فرآیند‌های تولید فزاینده در تولید قطعات مهم هستند. علاوه بر فرصت‌های توسعه طرح‌های جدید در بازار کالا‌های مصرفی، این فناوری‌ها برای تولیدکنندگان بخش بسته‌بندی و ایجادکنندگان امکانات جدید سه بعدی برای به دست آوردن میدان کار و تاثیر بر روی توسعه بسته‌بندی و نیز مهندسی ماشین‌آلاتی که با طراحی ماشین‌های بسته‌بندی می‌توانند سفارش‌های خود را بالا ببرند بسیار امیدوارکننده است.

فرآیند‌های تولید فزاینده در تولید قطعات مهم هستند. علاوه بر فرصت‌های توسعه طرح‌های جدید در بازار کالا‌های مصرفی، این فناوری‌ها برای تولیدکنندگان بخش بسته‌بندی و ایجادکنندگان امکانات جدید سه بعدی برای به دست آوردن میدان کار و تاثیر بر روی توسعه بسته‌بندی و نیز مهندسی ماشین‌آلاتی که با طراحی ماشین‌های بسته‌بندی می‌توانند سفارش‌های خود را بالا ببرند بسیار امیدوارکننده است. در این سمینار مروری بر فرآیندتولید فزاینده، گزینه‌هایی برای شکل‌دهی به قطعات کار و مزایای حاصل از فرآیند تولید با ذکر نمونه‌هایی واقعی از چاپ سه بعدی که ما را به هدف اصلی می‌رساند صورت خواهد پذیرفت. این جلسه به نمایندگان این امید را داد که به بررسی استفاده از چاپ سه بعدی و استفاده از آن در محصولات و فرآیندهایشان بپردازند.
هدف این سمینار بر روی طراحان بسته‌بندی، کارکنان بخش تحقیقاتی و مهندسی ماشین‌آلات بسته‌بندی در کارخانجات و نیز متخصصان R&D در شرکت‌های بسته‌بندی متمرکز شده بود.

بیشتر بخوانید . . .