عدم بسته‎بندی مناسب و گم شدن 17هزار نگاتیو میراث فرهنگی

یرنا- مدیر مرکز کتابخانه و اسناد پژوهشگاه میراث فرهنگی می‎گوید:‎ 17 هزار قطعه نگاتیو بی‎نظیر و پرونده ثبت 28 بنای ملی در دولت دهم مفقود شده است. ملیحه مهدی‎آبادی اظهار کرد:‎ بی تدبیری در جریان انتقال پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و از جمله مرکز اسناد آن به شیراز در دولت سابق سبب مفقود شدن بخشی از اسناد و به تبع آن وارد شدن لطمه جبران ناپذیری به میراث فرهنگی کشور شد.

ایرنا- مدیر مرکز کتابخانه و اسناد پژوهشگاه میراث فرهنگی می‎گوید:‎ 17 هزار قطعه نگاتیو بی‎نظیر و پرونده ثبت 28 بنای ملی در دولت دهم مفقود شده است. ملیحه مهدی‎آبادی اظهار کرد:‎ بی تدبیری در جریان انتقال پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و از جمله مرکز اسناد آن به شیراز در دولت سابق سبب مفقود شدن بخشی از اسناد و به تبع آن وارد شدن لطمه جبران ناپذیری به میراث فرهنگی کشور شد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اعلان شفاف اسناد مفقودی، توضیح داد:‎ این اسناد را می‎توان به پنج دسته تقسیم کرد؛ بخش اول اسناد حدود 5٠5 برگ نقشه با ابعاد متفاوت ترسیم شده روی کاغذهای کالک، پوستی و معمولی، از آثار تاریخی است که از طریق انجمن آثار ملی، مرکز حفاظت از آثار باستانی و مرکز باستان شناسی ایران به سازمان میراث فرهنگی وقت منتقل شده بود. وی اضافه کرد:‎ دومین بخش مشتمل بر 17 هزار قطعه نگاتیو است که طی ٧٠ الی ٨٠ سال گردآوری و در مرکز اسناد وقت نگاهداری می‎شد که متاسفانه فقط کدگذاری شده و فهرست نویسی توصیفی نشده بود.بنابر این در حال حاضر امکان ارائه فهرست دقیق از نگاتیوهای مفقودی نیز میسر نیست. مهدی آبادی، بخش سوم را شامل 28 پرونده ثبت آثار ملی خواند که قبل از انتقال به شیراز در زمره موارد اسکن شده بوده و اکنون اسکن آنها موجود ولی پرونده در دسترس نیست.
وی بخش چهارم را نیز ، 107 قطعه عکس کمیاب اعلام کرد. این کارشناس اسناد فرهنگی افزود:‎ پنجمین بخش نیز 182 گزارش گروه‎ها‎ی پژوهشی است که فقط فهرست اسامی‎آنها در دسترس است. مدیر مرکز کتابخانه و اسناد پژوهشگاه میراث فرهنگی ادامه داد:‎ علاوه بر موارد ذکر شده، تعداد 6 لوح فشرده (CD) و 169 کتاب از کتابخانه مفقود شده است که مسئولین ذیربط هنگام بازنگری در مجموعه‎ها‎ی منتقل شده از شیراز در جریان امر قرار گرفت‎ه‎اند.مهدی آبادی درباره مفقود شدن تعداد 48 هزار سند اعلام شده توسط رسانه‎ها‎ اظهار تعجب کرد و گفت:‎  شاید این ارقام از آنجایی نشات گرفته باشد که در زمان انتقال، تعداد کل کتاب‎ها‎ی موجود به 48 هزار جلد می‎رسید. مدیر مرکز اسناد تاکید کرد:‎
متاسفانه هنگام انتقال، حتی به یک نفر از کارشناسان مرکز اجازه داده نشد تا نظارت بر بسته‎بندی داشته باشند و به دلیل تعجیل مسئولین وقت در انتقال اسناد ملی مرکز فقط از تعدادی نیروی خدماتی برای این مهم استفاده شد. وی اضافه کرد:‎ آن چه هنگام بازگشت مشاهده شد معرف این حقیقت تلخ است که کارگرها چنان با بی دقتی و لجام گسیخته اسناد را در کارتن‎ها‎ جای داده بودند که در کنار فیلم‎ها‎ی 16 میلی متری منحصر بفرد آثار تاریخی یا مردم شناسی، ماشین دوخت و.‎.. هم دیده می‎شد.
این کارشناس خاطرنشان کرد:‎ اسناد ملی مملکت پس از انتقال، در یک انبار نمور در معرض باد و باران و خاک به امان خدا رها شده بود و عمق فاجعه را می‎توان در فضله‎ها‎ی کبوتر بر روی عکس‎های هوایی و.‎.. مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید . . .