آرشیو: 8 دسامبر 2015

عدم بسته‎بندی مناسب و گم شدن ۱۷هزار نگاتیو میراث فرهنگی

یرنا- مدیر مرکز کتابخانه و اسناد پژوهشگاه میراث فرهنگی می‎گوید:‎ ۱۷ هزار قطعه نگاتیو بی‎نظیر و پرونده ثبت ۲۸ بنای ملی در دولت دهم مفقود شده است. ملیحه مهدی‎آبادی اظهار کرد:‎ بی تدبیری در جریان انتقال پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و از جمله مرکز اسناد آن به شیراز در دولت سابق سبب مفقود شدن بخشی از اسناد و به تبع آن وارد شدن لطمه جبران ناپذیری به میراث فرهنگی کشور شد.

معرفی قالب‌ریزی تزریقی در فاکوما توسط Netstal

همکاری نزدیک مابین کارخانه قالب‌ریزی Plastisud، ماشین‌های تخصصی ورق‌سازی اتوماتیک و کارخانه قالب‌ریزی سو‌ییسی Netstal، فرآیند قالب‌ریزی فشرده تزریقی و فناوری قالب‌ریزی توده‌ای را زیر یک سقف میسر ساخت. در نگاه اول به نظر می‌رسد: ماشین قالب‌ریزی از سری Netstal ELION Hybrid قالب کره مارگارین در اندازه و فرمت استاندارد پانزده اونس( ۴۲۵گرم( با نشان IML در یک چرخه پنج ثانیه‌ای تولید می‌کرد.