زعفران گلستان در انتظار سهمی از بازار جهانی

ایرنا- کارشناس گیاهان دارویی جهاد کشاورزی گلستان گفت: زعفران تولیدی در استان با وجود کیفیت مرغوب و در حد استانداردهای جهانی بدلیل مشکلات در بخش بسته‌بندی و فرآوری ،هنوز راهی به بازارهای بین المللی باز نکرده است.

ایرنا- کارشناس گیاهان دارویی جهاد کشاورزی گلستان گفت: زعفران تولیدی در استان با وجود کیفیت مرغوب و در حد استانداردهای جهانی بدلیل مشکلات در بخش بسته‌بندی و فرآوری ،هنوز راهی به بازارهای بین المللی باز نکرده است. سکینه رضا عرب اظهار کرد: بیش از 150 هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به کشت زعفران اختصاص دارد که امسال از این اراضی حدود 720 کیلوگرم زعفران برداشت شد.وی بیان کرد: به دلیل نبود مراکز بسته‌بندی، نیمی از زعفران تولید شده در استان گلستان به مصرف می‌رسد و نیم دیگر به صورت فله ای به بازارهای استان خراسان رضوی عرضه می‌شود. کارشناس گیاهان دارویی، قارچ خوراکی و گل‌های زینتی گلستان افزود:
با وجود کیفیت مطلوب و در حد استانداردهای جهانی زعفران‌های تولید شده در استان، اما سهیم شدن در بازارهای خارج از کشور و صادرات این محصول نیازمند تکمیل فرایندهایی همچون صنایع تبدیلی و فرآوری، بسته‌بندی مناسب و پیدا کردن بازار مصرف و بازاریابی است.

بیشتر بخوانید . . .