معرفي بسته‌هاي برگزيده سرونقره‌اي

سالانه سرو نقره‌اي 94 پايان يافت و برگزيدگان آن معرفي شدند.
در اين جا با آثار برگزيده بخش بسته‌بندي سرو نقره‌اي امسال كه با نام
سرو زربین (بخش بسته‌بندی و گرافیک تجاری) نام‌گذاري شده بود آشنا مي‌شويد.

سالانه سرو نقره‌اي 94 پايان يافت و برگزيدگان آن معرفي شدند.
در اين جا با آثار برگزيده بخش بسته‌بندي سرو نقره‌اي امسال كه با نام
سرو زربین (بخش بسته‌بندی و گرافیک تجاری) نام‌گذاري شده بود آشنا مي‌شويد.
هیئت داوران: امرالله فرهادی/ مهرزاد دیرین/ ایمان آل مظفر

 

 

 

 

شایسته‌ی تقدیر: حسین پژمان‌فرد بسته‌بندی مواد اولیه سوهان

شایسته‌ی تقدیر:
حسین پژمان‌فرد
بسته‌بندی مواد اولیه سوهان

 

 

 

 

 

شایسته‌ی تقدیر: محمد رضا اسلام‌پرست /بسته‌بندی دمنوش گیاهی زرگل

شایسته‌ی تقدیر:
محمد رضا اسلام‌پرست /بسته‌بندی دمنوش گیاهی زرگل

بیشتر بخوانید . . .