معرفی بسته‌های برگزیده سرونقره‌ای

سالانه سرو نقره‌ای ۹۴ پایان یافت و برگزیدگان آن معرفی شدند.
در این جا با آثار برگزیده بخش بسته‌بندی سرو نقره‌ای امسال که با نام
سرو زربین (بخش بسته‌بندی و گرافیک تجاری) نام‌گذاری شده بود آشنا می‌شوید.

سالانه سرو نقره‌ای ۹۴ پایان یافت و برگزیدگان آن معرفی شدند.
در این جا با آثار برگزیده بخش بسته‌بندی سرو نقره‌ای امسال که با نام
سرو زربین (بخش بسته‌بندی و گرافیک تجاری) نام‌گذاری شده بود آشنا می‌شوید.
هیئت داوران: امرالله فرهادی/ مهرزاد دیرین/ ایمان آل مظفر

 

 

 

 

شایسته‌ی تقدیر: حسین پژمان‌فرد بسته‌بندی مواد اولیه سوهان

شایسته‌ی تقدیر:
حسین پژمان‌فرد
بسته‌بندی مواد اولیه سوهان

 

 

 

 

 

شایسته‌ی تقدیر: محمد رضا اسلام‌پرست /بسته‌بندی دمنوش گیاهی زرگل

شایسته‌ی تقدیر:
محمد رضا اسلام‌پرست /بسته‌بندی دمنوش گیاهی زرگل

بیشتر بخوانید . . .