برخورد شدید سازمان غذا و دارو با متخلفان برچسب اصالت

مهر: معاون نظارت و برنامه‏ریزی سازمان غذا و دارو گفت: اگر کوچکترین تخلفی از مجریان برچسب اصالت مشاهده کنیم تعلیق می‌شوند در مواردی نیز این اتفاق رخ داده است.

مهر: معاون نظارت و برنامه‏ریزی سازمان غذا و دارو گفت: اگر کوچکترین تخلفی از مجریان برچسب اصالت مشاهده کنیم تعلیق می‌شوند در مواردی نیز این اتفاق رخ داده است.
دکتر اکبر عبدالهی اصل گفت: یکی از مهم‏ترین برنامه‌هایی که در اولویت قرار دارد این است که همه فرآورده‌هایی که از سازمان غذا و دارو مجوز می‏گیرند چه تولید داخل چه وارداتی باید شناسه‏دار شوند ولی اولویت‏بندی‏ها متفاوت است. وی گفت: در این برنامه اولویت با واردات است که در ابتدا نیز دارو و مکمل اولویت دارد و بعد هم تولید داخل دارو و مکمل می‌باشد و در ادامه نیز همه محصولات با اولویتی که برنامه‏ریزی شده است باید برچسب اصالت داشته و شناسه‏دار شوند.
عبدالهی اصل گفت: داروهایی که در داروخانه برچسب نداشته باشند جرم محسوب می‌شود و در این رابطه ریاست سازمان غذا و دارو چندین بخشنامه را به معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور ارسال کرده‌اند که تمامی داروها باید برچسب اصالت داشته باشند.
وی افزود: در مورد قیمت داروها نیز اگر کسی شکایت و اعتراضی داشته باشد می‌تواند به معاونت غذا و دارو منطقه و یا شهر خود مراجعه کند و ما نیز با جدیت پیگیری می‌کنیم تا خدای ناکرده حق کسی پایمال نشود.
معاون نظارت و برنامه‏ریزی سازمان غذا و دارو در پایان اظهار داشت: اگر کوچکترین تخلفی از مجریان برچسب اصالت مشاهده کنیم تعلیق می‌شوند و نمونه‌هایی  نیز می‌باشد که تعدادی شرکت مجری برچسب اصالت بخاطر جزئی ترین تخلف تعلیق شده است که در این زمینه سازمان با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌کند.

بیشتر بخوانید . . .