غرفه ماهنامه صنعت بسته بندي در نمايشگاه چاپ و بسته بندي تهران 94

با سلام و احترام

در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي تهران

در تاريخ 2 تا 5 دي 1394

.در غرفه ماهنامه صنعت بسته بندي چشم انتظار مقدمتان هستيم

نشاني غرفه: سالن خليج فارس/ طبقه همكف

expo-plan3

بیشتر بخوانید . . .