آرشیو: 31 دسامبر 2017

کلینکس و بسته‌بندی سفری جدید (on-the-go)

روستی زاسپل، مدیر ارشد دستمال صورت برندKleenex می‌گوید: “مصرف‌کنندگان با صدای بلند و واضح اعلام کرده‌اند که همیشه در حال حرکت هستند، اما بهداشت همچنان یک دلمشغولی مهم است، به ویژه هنگامی که دور از خانه هستند.”