آرشیو: 27 فوریه 2016

CROWN و رونمایی از آینده بسته‌بندی

شرکت CROWN یک پیش‌نمایش انحصاری از آینده بسته‌بندی در نمایشگاه PROSWEETS سال 2016 ارائه می‌دهد. در این نمایشگاه، نمایندگان CROWN برخی از آخرین فناوری‌ها در زمینه شیرینی‌جات را به نمایش می‌گذارند و در غرفه CROWN شاهد راهکارهای نوآورانه‌ای خواهیم بود، از جمله:

اشتیاق خرید از خارجیان و دل‌های نگران صنایع داخلی

ربطی به دوران برجام و پسابرجام ندارد. از سالها پیش همیشه این صحبت بود که به محض آن که تحریم‌ها برداشته شود دولتی‌ها در خرید از خارجیان درنگ نخواهند کرد. با وجودی که دولت همواره دم از بی‌پولی می‌زند اما همچنان بیشترین توان خرید متعلق به دولت است که از آن به عنوان ابزاری برای کنترل بازار هم استفاده می‌کند.