آرشیو: 17 فوریه 2016

نوآوری مواد، طراحی بسته‌بندی

یا تا به حال به این فکر کرده‌اید که تفاوت بین بسته‌ای که آن را دور می‌اندازیم و بسته‌ای که آن را نگه می‌داریم چیست؟!
آیا خریداران آنلاین که اکثر آنها که تا زمان دریافت محصول، بسته‌بندی را نمی‌بینند، به بسته‌بندی اهمیت می‌دهند؟ آیا راهی برای حذف کامل بسته‌بندی وجود دارد؟!