آرشیو: 11 ژانویه 2016

۰

ایراندار با خبرهای خوب برای صنعت لیبل کشور

مطلبی که می‌خوانید حاصل گفت و گو با مهندس حمیدرضا لشگری مدیر کارخانه ایراندار است. وی بیست و چهار سال سابقه فعالیت دارد و از سه سال پیش فعالیت خود را در گروه صنعتی گلرنگ شروع کرده است. او از سال ۱۳۹۳ به عنوان مدیر کارخانه ایراندار انتخاب شد. لشگری در این گفت و گو به پرسش‌هایی مانند معرفی کارخانه و محصولات تولیدی همچنین آینده و چشم‌انداز چسب در ایران پاسخ گفته است. او کیفیت محصولات و مشتریان، رقبا، استاندارد و محیط زیست را هم از نظر دور نداشته است.