آرشیو: 30 نوامبر 2015

PantoneLIVEرنگ برند مشهور P&G را مورد آزمایش قرار داد

GRAND RAPIDS، در میشیگان، ۲۳ می ۲۰۱۳ – X-Rite، ثبت گردید و Pantone LLC، امروز اعلام نمود که Procter & Gamble (NYSE: PG)، شرکت پشتیبان برند‌های مصرفی از جمله ژیلت، تاید و پمپرز فناوری PantoneLIVE™، سرویس استفاده از رنگ آزمایشی، را به منظور بهبود بازدهی بسته‌بندی تولیدی به کار گرفته‌اند. رنگ رابطه مهمی با هویت برند دارد، حفظ ثبات رنگ بر روی بسته‌بندی محصول برای شناخت برند ضروری است و باعث ایجاد اعتماد و اشتیاق مصرف کننده می‌گردد.

معیشت و صنعت

معیشت و صنعت

مسعود بیات ماکو مشاور صنعت و تجارت
نیروی کار به معنای اعم آن نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشور‌ها دارد. چه کارگران ساده و چه کارگران متخصص و ماهر که شامل پژوهشگران و حتی دانشمندان شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ نیز می‌شود به سرمایه‌های اصلی شرکت‌ها و تولید کنندگان تعبیر می شود. روشن است که تمامی بنگاه‌های اقتصادی و در مرتبه ارشدتر دولت‌ها و حکومت‌ها برای بهبود کیفی نیروهای کار خود و نیز حفاظت از آنان تدابیر مهمی می‌اندیشند.