آرشیو: 5 آگوست 2015

۰

تأسیس مرکز بسته‌بندی و نگهداری خرما در استان بوشهر با مشارکت بنیاد برکت

تأسیس مرکز بسته‌بندی و نگهداری خرما در استان بوشهر با مشارکت بنیاد برکت ایرنا/ مشارکت بنیاد برکت منجر به تأسیس واحد اقتصادی برای بسته‌بندی و نگهداری خرما در سردخانه مناسب در منطقه دشتستان استان...