آرشیو: ۱ آبان ۱۳۹۳

iranpack-sanat-bastebandi-SIG-Arm ۰

یکی از معتبرترین جوایز طراحی (طراحی فوق‌العاده و تدارکات آسان) به کومبی‌دم اعطا شد

مارچ ۲۰۱۴: کومبی‌دم، کارتنی بطری شکل از شرکت اس‌آی‌جی کومبیبلوک؛ طرحی که بهترین خصوصیات بطری و کارتن را با هم دارا است و بسته‌بندی که از هر نوع بسته‌بندی دیگری در صنعت غذا متمایز...