Zipbox

Zipbox چیست؟

pbox یک نوآوری چند پاره است که ویژگی های مورد توجه مصرف‌کنندگان در بسته‌بندی انعطاف‌پذیر و سخت را تلفیق می‌کند. این ترکیب جدید از مواد باعث افزودن ارزش و قابل‌درک برای مصرف‌کننده است. Zipbox...