طرسام

ماشین‌سازی طرسام به فن‌آوری تولید پوکه کپسول دست یافت

ضخامت لایه در پوکه کپسول در حد 5 میکرون است و این ضخامت باید در تمام سطح کپسول یکسان باشد. این کار بسیار سخت است و به فناوری پیچیده‌ای نیاز دارد. پوکه کپسول از ژل مخصوصی ساخته شده و از دو قطعه تشکیل می‌شود که یکی به منزله قفل کپسول می‌باشد